Kurum Meclisi

Türk Folklor Kurumu yapısı içinde, kendi yönergesi hükümleri kapsamında oluşan, yönetsel özerkliğe sahip “KURUM MECLİSİ” , Folklorun tüm dallarında ve gelecek nesillere aktarılmasında yurt içinde ve dışında tanıtılmasında bilimsel çalışmalar yapmayı amaç edinen sorunlarının çözümünde, “amatör ve idealist düşünceden” hareketle “profesyonel” çalışmalar yaparak folklorcular arasında saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, Türkiye ve yöre folklorunun sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmakta, Folklor Kurumu üyelerinin çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu, yönetim kuruluna tavsiye mahiyetinde önerileri rapor halinde sunarak, sağlamayı amaçlar.